Ο διαγωνισμός "Καθαρή Ενυδάτωση" διενεργείται από την εταιρία DIVINE SEEDS ΙΚΕ, διαχειρίστρια του brand DIVINE SEEDS, η οποία από εδώ και στο εξής θα αποκαλείται ως «Εταιρεία».

Ο διαγωνισμός διεξάγεται στη σελίδα της "Εταιρείας" στο Instagram (divineseedsgr), αλλά και στο Facebook (Divine Seeds).

Οι χρήστες/χρήστριες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.

Όλες οι συμμετοχές θα μπουν στην κλήρωση. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι χρήστες/χρήστριες να εισάγουν τη διεύθυνση email τους και το ονοματεπώνυμό τους. 

Οι 3 νικητές, θα επιλεγούν έπειτα από τυχαία κλήρωση ανάμεσα στις συμμετοχές του Instagram και του Facebook.

 Στους 3 νικητές/νικήτριες θα γίνει επικοινωνία μέσω email, μέχρι και 1 εβδομάδα (7 μέρες) μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν απαντήσουν με την εταιρία, η εταιρία δύναται να δώσει το δώρο στoν/στην τέταρτο/τέταρτη, πέμπτο/Πέμπτη ή έκτο/έκτη επιλαχούσα.

Οι 3 νικητές/τριες θα λάβουν από ένα σετ προϊόντων που θα περιέχει:

Ένα Flawless Skin Moisturiser, ένα Skin Transforming Serum και μια Skin Transforming Eye Cream, όπως φαίνονται στον ιστότοπό μας,

Συνολική αξία δώρου: € 140

Τα δώρα δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με μετρητά.

Η κλήρωση είναι τελική.

Η έναρξη του διαγωνισμού θα γίνει στις 9 Ιουνίου 2023.

Η λήξη του διαγωνισμού θα γίνει στις 21 Ιουνίου 2023.

Οι 3 νικητές/ριες θα ανακοινωθούν έως τις 25 Ιουνίου 2023.

Δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη αγορά για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, διαχειρίζεται ή προωθείται από την εταιρία Facebook Inc. Το όνομα του προφίλ σας στο Facebook θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ανάγκες της κλήρωσης και δεν πρόκειται ποτέ να μοιραστεί σε τρίτες εταιρείες, ούτε να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν σε αρχείο και θα επεξεργάζονται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία σύμφωνα με τους νέους κανόνες του GDPR. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια Εταιρία είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην ως άνω εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@divineseeds.gr